Kässbohrer ontwikkelde Digital Trailer Control (DTC) om de veiligheid van chauffeurs en operatoren te maximaliseren. De mechanische controle van verschillende onderdelen van schuifzeilopleggers en kippersilo-opleggers wordt hiermee gecentraliseerd in één enkele digitaal apparaat. Hierdoor kan de chauffeur de verdeling van de lading ook in de gaten houden.

Normaal gesproken moeten chauffeurs en operatoren verschillende apparatuur op een oplegger gebruiken, zoals parkeerrem, landingsgestel, vouwbumper en hefdak voor een schuifzeiloplegger. Dankzij DTC kan dit alles gecentraliseerd en systematisch worden bediend vanaf een veilige afstand en met goed overzicht. DTC stelt chauffeurs ook in staat de belasting en de verdeling van de lading tussen king pin en assen in de gaten te houden.

DTC's gebruiksvriendelijke interface versnelt operaties zonder de veiligheid van de operator uit het oog te verliezen. DTC biedt verschillende gebruikersinterfaces. Het touchscreen kan worden aangepast aan het beschikbare materieel in de vloot van een gebruiker. De "Draadloze Smart Key" geeft u controle over het systeem, en dient als startonderbreker; net als smart keys in personenauto's.

De voornaamste troef van DTC is het minimaliseren van het risico op beroepsongevallen door chauffeurs en operatoren te beschermen. Daardoor worden kosten vanwege gezondheidszorg, administratie en productiestops voorkomen. Daarnaast stelt het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk dat buitenwerkplaatsen zodanig moeten worden ingedeeld dat het risico op ongevallen wordt voorkomen.  DTC kan worden ingezet als middel ter voorkoming hiervan, en kan de chauffeur bijstaan veiliger te rijden.

Parkeerrem Controle: DTC elimineert het risico van ongeoorloofd gebruik van de parkeerrem. Geprogrammeerde instellingen zorgen ervoor dat de parkeerrem enkel kan worden bediend via de afstandsbediening, middels een wachtwoord.

Landingsgestel Controle: Het elektro-mechanische landingsgestel kan met DTC worden bediend vanaf een veilige afstand. DTC schakelt automatisch de parkeerrem in zodra het landingsgestel volledig is uitgeklapt, of waarschuwt de gebruiker tot dit is gebeurd.

Ladingsverdeling Controle: DTC controleert automatisch de belasting van de king pin en de assen, en de verdeling ervan. Als er sprake is van overbelading of een verkeerde verdeling van de lading tussen king pin en assen, zorgt DTC ervoor, afhankelijk van de instellingen, dat de oplegger niet kan bewegen, of waarschuwt deze de chauffeur.

Rear Underrun Protection Controle: DTC kan de positie van de bumper (Rear Underrun Protection) positie veranderen - ingevouwen of uitgevouwen. Indien de gebruiker vergeet de positie van de bumper te wijzigen, bijv. voor transport, zal DTC automatisch de bumper instellen op de positie voor transport, of de gebruiker waarschuwen voor het gevaar.

Douane Verzegelingskabel Controle: DTC alarmeert de gebruiker voor een slechte toestand van een TIR Verzegelingskabel die wellicht moet worden gerepareerd (geknipt en gelast).

Aanvullende Digitale Functies Controle: DTC is voorzien van extra poorten die kunnen worden gebruikt om andere digitale functies van de oplegger te bewaken/bedienen; als bijv. de deur openstaat, kan DTC de chauffeur waarschuwen (als daarvoor een sensor aanwezig is).