Privacybeleid

Ingangsdatum: 25 mei 2018

Kaessbohrer Sales GmBH (“ons”, “wij” of “onze”) beheert de website www.kaessbohrer.com (de “Service”).

Op deze pagina treft u informatie over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke gegevens als u gebruik maakt van onze Service, en de keuze die u heeft in relatie tot die gegevens.

Wij gebruiken uw gegevens om de Service aan te bieden en te verbeteren. Door gebruik te maken van de dienst gaat u akkoord met het verzamelen en gebruik van information in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders in dit Privacybeleid aangegeven hebben de begrippen die in dit Privacybeleid worden gebruik dezelfde betekening als in onze Algemene Voorwaarden, te vinden op www.kaessbohrer.com

Definities

De Service is de website www.kaessbohrer.com die wordt beheerd door Kässbohrer Sales GmBH

Persoonlijke Gegevens

Persoonlijke Gegevens zijn gegevens over een levend persoon die op basis van die gegevens kan worden geïdentificeerd (of op basis van die gegevens en andere informatie die al in ons bezit is of waarschijnlijk in ons bezit zal komen).

Gebruiksgegevens zijn automatisch verzamelde gegevens die door het gebruik van de Service worden gegenereerd of afkomstig zijn van de infrastructuur van de Service zelf (bijvoorbeeld hoe lang iemand een pagina bezoekt).

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) worden opgeslagen.

De Datacontroller is de natuurlijke of wettelijke persoon die (alleen of samen of gemeenschappelijk met andere personen) bepaalt waarvoor en hoe persoonlijke gegevens kunnen, of moeten, worden verwerkt.

Met betrekking tot dit Privacybeleid zijn wij de Datacontroller van uw Persoonlijke Gegevens.

Dataverwerkers (of Serviceaanbieders)

Een Dataverwerker (of Serviceaanbieder) is iedere natuurlijke of wettelijke persoon die namens de Datacontroller gegevens verwerkt.

We kunnen de diensten van meerdere Serviceaanbieders gebruiken om uw data effectiever te verwerken.

Betrokkene (of Gebruiker)

De Betrokkene is iedere levende persoon die gebruik maakt van onze Dienst en op wie de Persoonlijke Gegevens betrekking hebben.

Verzameling en Gebruik Gegevens

Wij verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze Service aan u aan te bieden en te verbeteren.

Soorten Verzamelde Gegevens

Persoonlijke Gegevens

Terwijl u onze Dienst gebruikt kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren (“Persoonlijke Gegevens”). Persoonlijk identificeerbare informatie kan inhouden, maar beperkt zich niet tot:

 • e-mailadres
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres, Staat, Provincie, Postcode, Stad
 • Cookies en Gebruiksinformatie

We kunnen uw Persoonlijke Gegevens gebruiken om in contact met u te treden met nieuwsbrieven, marketing of promotiemateriaal en andere informatie die interessant voor u kan zijn. U kunt ervoor kiezen bepaalde, of alle, communicatie van ons niet te ontvangen via de opt-out link of het volgen van de instructies in de e-mails die wij versturen.

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen over hoe de Service wordt benaderd en gebruikt (“Gebruiksgegevens”). Deze Gebruiksgegevens kunnen gegevens bevatten zoals uw Internet Protocol adres (of IP adres), browsertype, browserversie, de pagina’s van onze Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u verblijft op die pagina’s, unieke apparaatidentificaties en andere diagnostische gegevens.

Gegevens Tracking Cookies

We maken gebruik van cookies en vergelijkbare volgtechnologieën om de activiteit op onze Service te volgen en bewaren bepaalde gegevens.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens, waaronder mogelijk een anonieme unieke identificatie. Cookies worden vanaf een website naar uw browser verstuurd en op uw apparaat opgeslagen. Andere volgtechnologieën die worden gebruikt zijn bakens, tags en scripts om informatie te volgen en te verzamelen en om onze Service te analyseren en verbeteren.

U kunt uw browser instellen zodat alle cookies worden geweigerd of om aan te geven wanneer er een cookie wordt verstuurd. Als u echter geen cookies accepteert kan het zijn dat u geen toegang krijgt tot bepaalde onderdelen van onze Service.

Voorbeelden van Cookies die wij gebruiken:

 • Sessiecookies. We gebruiken Sessiecookies om onze Service aan te bieden.
 • Voorkeurscookies We gebruiken Voorkeurscookies om uw voorkeuren en bepaalde instellingen te onthouden.
 • Beveiligingscookies We gebruiken Beveiligingscookies voor beveiligingsdoeleinden.
   

Gebruik van Gegevens

Kaessbohrer Sales GmBH gebruikt te verzamelde gegevens voor diverse doeleinden:

 • Om onze Service aan te bieden en te onderhouden
 • Om u te informeren over veranderingen aan onze Service
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan de interactieve onderdelen van onze Service als u daarvoor kiest
 • Om customer support te bieden
 • Om analyses of waardevolle informatie te verzamelen, zodat we onze Service kunnen verbeteren
 • Om het gebruik van onze Service te volgen
 • Om technische zaken op te sporen, te voorkomen en op te lossen
 • Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en gebeurtenissen die wij aanbieden en die lijken op goederen, diensten of gebeurtenissen die u al eerder heeft afgenomen of waar u eerder informatie over heeft aangevraagd, tenzij u ervoor heeft gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen
   

Wettelijke Basis voor Verwerking Persoonlijke Gegevens Onder Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als u uit het Europese Economische Gebied (EEG) komt, dan hangt de wettelijke basis voor Kaessbohrer Sales GmBH voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke gegevens omschreven in dit Privacybeleid af van de Persoonlijke Gegevens die wij verzamelen en de specifieke context waarbinnen wij die gegevens verzamelen.

Kaessbohrer Sales GmBH kan uw Persoonlijke Gegevens verwerken omdat:

 • We een contract met u moeten uitvoeren
 • U ons toestemming heeft gegeven dat te doen
 • De verwerking in uw daadwerkelijke belang is en niet teniet wordt gedaan door uw rechten
 • Om aan de wet te voldoen

Bewaren van Gegevens

Kaessbohrer Sales GmBH bewaart uw gegevens slechts dat zolang nodig is gelet op de doelstellingen uiteengezet in dit Privacybeleid. We zullen uw Persoonlijke Gegevens bewaren en gebruiken in de mate die nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (als wij bijvoorbeeld verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan van toepassing zijnde wetten te voldoen), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid toe te passen.

Kaessbohrer Sales GmBH bewaart daarnaast Gebruiksgegevens voor het uitvoeren van interne analyses. Gebruiksgegevens worden in de regel voor kortere tijd bewaard, behalve wanneer de gegevens worden gebruikt om de veiligheid te versterken of de functionaliteit van onze Service te verbeteren, of als we wettelijk verplicht zijn de gegevens voor langere periodes te bewaren.

Overdracht van Gegevens

Uw information, waaronder uw Persoonlijke Gegevens, kan worden overgedragen aan – en opgeslagen op – computers die zich bevinden buiten onze staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie waar de gegevensbeschermingswetgeving kan afwijken van die in uw jurisdictie.

Als u buiten Duitsland bent gevestigd en ervoor kiest informatie aan ons te verstrekken, besef dan dat wij de gegevens, waaronder Persoonlijke Gegevens, naar Duitsland overbrengen en aldaar verwerken.

Uw instemming met dit Privacybeleid gevolgd door het verstrekken van dergelijke informatie betekent dat u akkoord gaat met de overdracht.

Kaessbohrer Sales GmBH zal alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de gegevens veilig worden behandeld en in overeenstemming met dit Privacybeleid en dat er geen overdracht van uw Persoonlijke Gegevens plaatsvindt naar een organisatie of land tenzij er deugdelijke voorzorgsmaatregelen zijn genomen, waaronder de veiligheid van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Vrijgeven van Gegevens

Vrijgeven aan Politie

Onder bepaalde omstandigheden kan Kaessbohrer GmBH verplicht zijn om uw Persoonlijke Gegevens vrij te geven, als dat wettelijk verplicht is of in reactie op geldig verzoeken van de openbare autoriteiten (bijvoorbeeld een rechtbank of overheidsinstantie).

Wettelijke Vereisten

Kaessbohrer Sales GmBH kan uw Persoonlijke Gegevens vrijgeven in goed vertrouwen dat zo‘n handeling noodzakelijk is om:

 • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Rechten of eigendom van Kaessbohrer Sales GmBH te beschermen of verdedigen
 • Mogelijke overtredingen in verband met de Service te voorkomen of onderzoeken
 • De persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Service of het publiek te beschermen
 • Te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid
   

Beveiliging van Gegevens

Wij vinden de beveiliging van uw gegevens belangrijk, maar het is belangrijk te onthouden dat er geen 100% veilige manieren bestaan om gegevens via internet te versturen of elektronisch op te slaan. Hoewel wij commercieel acceptabele methodes gebruiken om uw Persoonlijke Gegevens te beschermen, kunnen wij niet voor de absolute beveiliging ervan instaan.

Uw Gegevensbeschermingsrechten Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als u ingezetene bent van het Europese Economische Gebied (EEG), dan geniet u bepaalde rechten met betrekking tot gegevensbescherming. Kaessbohrer Sales GmBH heeft als oogmerk redelijke maatregelen te nemen om u in staat te stellen uw Persoonlijke Gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen, of het gebruik ervan te beperken.

Als u wilt weten welke Persoonlijke Gegevens wij van u bewaren en als u wilt dat uw gegevens uit ons systeem worden verwijderd, neemt u dan a.u.b. contact met ons op.

Onder bepaalde omstandigheden heeft u de volgende gegevensbeschermingsrechten:

Het recht om de gegevens die wij van u hebben in te zien, te updaten of te verwijderen. Wanneer dat mogelijk wordt gemaakt, kunt u uw Persoonlijke Gegevens direct inzien, updaten of een verzoek tot verwijdering ervan te plaatsen bij uw accountinstellingen. Als u niet in staat bent deze handelingen zelf uit te voeren, neemt u dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen helpen.

Het recht op rectificatie U heeft er recht op dat uw gegevens worden gerectificeerd als de gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Het recht van bezwaar U heeft het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonlijke Gegevens.

Het recht op beperking U heeft het recht te verzoeken dat we de verwerking van uw persoonlijke informatie beperken.

Het recht op gegevensoverdracht. U heeft er recht op de worden voorzien van een kopie van de gegevens die wij van u hebben in een gestructureerd, machinaal leesbare en algemeen gebruikt formaat.

Het recht om goedkeuring in te trekken. U heeft tevens het recht om te allen tijde uw goedkeuring in te trekken in gevallen waar Kaessbohrer Sales GmBH afhankelijk was van uw goedkeuring om uw persoonlijke informatie te verwerken.

NB! Wij kunnen u vragen uw identiteit aan te tonen alvorens aan dergelijke verzoeken gehoor te geven.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en ons gebruik van uw Persoonlijke Gegevens. Neem voor meer informatie a.u.b. contact op het uw plaatselijke Gegevensbeschermingsautoriteit in het Europese Economische Gebied (EEG).

Serviceaanbieders

We kunnen gebruik maken van andere bedrijven en personen om onze Service te faciliteren (“Serviceaanbieders”), om de Service namens ons te leveren, om Service-gerelateerde diensten uit te voeren of om ons te helpen te analyseren hoe onze Service wordt gebruikt.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw Persoonlijke Gegevens om deze taken namens ons uit te voeren en mogen de gegevens niet vrijgeven of voor iets anders gebruiken.

Analytics

We kunnen gebruik maken van Serviceaanbieders om het gebruik van onze Service te volgen en te analyseren.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalysedienst van Google die internetverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde informatie om het gebruik van onze dienst in kaart te brengen en te volgen. De gegevens worden gedeeld met andere diensten van Google. Google kan de verzamelde informatie gebruiken om de advertenties van het eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

U kunt voorkomen dat uw activiteit met betrekking tot onze dienst door Google Analytics wordt gebruikt (‘opt-out’) door de Google Analytics ‚opt-out browser add-on‘ te installeren. De software voorkomt dat Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, en dc.js) bestanden gegevens met betrekking tot uw handelingen deelt met Google Analytics.

Bezoek voor meer informatie over de privacypraktijken van Google de Privacyvoorwaarden pagina van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Gedragsmatige Remarketing

Kaessbohrer Sales GmBH maakt gebruik van zogenaamde remarketingdiensten om op de websites van derden aan u te adverteren nadat u onze website hebt bezocht. Wij en de betrokken andere bedrijven gebruiken cookies om advertenties te selecteren, optimaliseren en aan te bieden op basis van uw eerdere bezoeken aan onze Service.

Google AdWords

De Google AdWords remarketingdienst wordt verzorgd door Google Inc.

U kunt het gebruik van Google Analytics voor advertentiedoeleinden uitschakelen en de advertenties naar wens instellen via de Google Advertentie-instellingenpagina: http://www.google.com/settings/ads

Google raadt tevens aan de Google Analytics Opt-out Browser Add-on - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - voor uw browser te installeren. , waarmee bezoekers kunnen voorkomen dat hun gegevens door Google Analytics worden verzameld en gebruikt.

Bezoek voor meer informatie over de privacypraktijken van Google de Privacyvoorwaardenpagina van Google:https://policies.google.com/privacy?hl=nl

De Twitter remarketingdienst wordt verzorgd door Twitter Inc.

U kunt het gebruik van advertenties door Twitter uitschakelen door hun instructies op te volgen: https://support.twitter.com/articles/20170405

Meer informatie over privacybeleid en –praktijken van Twitter kunt u vinden op hun Privacybeleidspagina: https://twitter.com/privacy

De Facebook remarketingdienst wordt verzorgd door Facebook Inc.

Meer informatie over het gebruik van gerichte advertenties door Facebook is te vinden op deze pagina:https://www.facebook.com/help/164968693837950

Volg om het gebruik van gerichte advertenties op Facebook uit te schakelen de aanwijzingen van Facebook op: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook houdt zich aan de Zelfregulerende Principes voor Online Gedragsgerichte Reclame die door de Digital Advertising Alliance zijn opgesteld. U kunt advertenties van Facebook en andere deelnemende bedrijven ook stoppen via de Digital Advertising Alliance in de VS (http://www.aboutads.info/choices/), de Digital Advertising Alliance of Canada in Canada (http://youradchoices.ca/) of de European Interactive Digital Advertising Alliance in Europa (http://www.youronlinechoices.eu/), of via de instellingen op uw mobiele apparaat.

Kijk voor meer informatie over het privacybeleid van Facebook op: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Links naar Andere Sites

Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op de link van derden klikt, wordt u doorverwezen naar hun website. Wij raden u ten zeerste aan terdege kennis te nemen van het Privacybeleid van elke site die u bezoekt.

Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of –gedrag van de websites of diensten van derden.

Privacy van Kinderen

Onze Service is niet gericht op mensen die jonger zijn dan 18 (“Kinderen”).

Wij verzamelen niet willens en wetens persoonlijk identificeerbare informatie van mensen die jonger zijn dan 18. Als u een ouder of voogd bent en ervan op de hoogte bent dat uw kind ons Persoonlijke Gegevens heeft verstrekt, neem dan a.u.b. contact met ons op. Als wij ons ervan bewust zijn dat wij Persoonlijke Gegevens hebben verzameld van kinderen zonder verificatie of ouderlijke toestemming, dan ondernemen wij actie om die informatie van onze servers te verwijderen.

Veranderingen in Dit Privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd te tijd actualiseren. Wij zullen u op te hoogte brengen van mogelijke veranderingen door het vernieuwde Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen u informeren via e-mail en/of een prominente berichtgeving op onze Service voordat de verandering in werking treedt en de “ingangsdatum” bovenaan dit Privacybeleid aanpassen.

Wij adviseren u dit Privacybeleid regelmatig op wijzigingen te controleren. Veranderingen in dit Privacybeleid treden in werking zodra ze op deze pagina zijn geplaatst.

Contact

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, neem dan a.u.b. contact met ons op: