INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU POPROSIĆ O WYCENĘ
DANE TECHNICZNE
 • Wysokość Siodła (H5)1,220 mm
 • Średnica Zbiornika (D)2,000 mm
 • Rozstaw Osi (Wb)6,300 mm
 • Długość Zewnętrzna (L)11.250 mm
 • Pojemność32,0m3
 • Tara ±%36.400 kg
 • Temperatura Robocza °CTemperatura robocza wynosi 250 ° C
 • Ciśnienie Testowe ( +H Bar )4,0 barów
 • Ciśnienie Eksploatacyjne (Bar)Ci#nienie robocze wynosi 2,0 bara
INFORMACJE TECHNICZNE
 • Typ NadwoziaWykonane ze stali nierdzewnej jako#ci AISI 321 (DIN 1.4541), z w#azem do nape#niania zgodnie z norm# EN 14025 w ka#dym przedziale oddzielonym 4 przegrodami zgodnie z EN 14025. Korpus o przekroju cylindrycznym dla kodu ADR L4BH
 • Typ PodwoziaDwa wytłaczane profile skrzynkowe wykonane ze specjalnego stopu aluminium zapewniającego wysoką jakość i wysoką wytrzymałość, specjalne wytłaczane profile skrzynkowe wykonane z aluminium i posiadające specjalnie zaprojektowane aluminiowe połączenie krzyżowe
 • Układ HamulcowyW uk#adzie hamulcowym znajduje si# dwuobwodowy elektropneumatyczny uk#ad hamulcowy z uk#adem przeciwblokuj#cym EBS 2S / 2M przystosowany do regulacji EKG ONZ R13 oraz zintegrowany elektroniczny system kontroli stabilno#ci RSS w uk#adzie hamulcowym.
 • Rozmiar OponRozmiar opon 385/65 R 22,5 cala
 • OsieZawieszenie pneumatyczne BPW i o# z hamulcem tarczowym o no#no#ci 3 x 9 ton
 • Układ ElektrycznySystem o#wietleniowy marki ASPÖCK
 • Liczba Włazów1 sztuka
 • Linia RozładunkuLinia t#oczenia zaczyna si# od zaworu dennego DN100 sterowanego ko#em r#cznym wg. Zgodne z EN14433, kontynuowane z mechanicznie sterowanym zaworem odcinaj#cym wg. Zgodny z EN14432, który odgrywa wa#n# rol# w zapewnieniu bezpiecznego roz#adowania, zako#czony jest z##czem TW DN80 z za#lepk#. Mi#dzy zaworem odcinaj#cym a z##czk# TW-Coupling znajduje si# zawór kulowy 1/2 do pobierania próbek.
 • Wspornik WężaPojemnik na w## 1x6m po prawej stronie zbiornika
MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE
 • Łączne Obciążenie Osi27,000 kg
 • Obciążenie Czopa Głównego12,000 kg