We moedigen alle Kässbohrer-teams en iedereen aan om Kässbohrer op de hoogte te stellen van acties waarvan zij vermoeden dat deze in strijd zijn met beleid en wetgeving.

Teamleden die te goeder trouw een melding doen worden door Kässbohrer beschermt  tegen alle vormen van vergelding.

 

Hoe dient u uw melding in?

Via de online hulplijn voor naleving die 24 uur per dag, 7 dagen per week in 6 talen beschikbaar is. Hier kunt u veilig en desgewenst anoniem alle handelingen aan ons bedrijf melden waarvan u vermoedt dat ze in strijd zijn met het beleid of de wetgeving van Kässbohrer.

De Kässbohrer hulplijn voor naleving is toegankelijk voor al onze medewerkers, belanghebbenden en het publiek. Kässbohrer zal medewerkers die te goeder trouw een melding doen altijd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid beschermen tegen eventuele vergeldingen.

De online nalevingshulplijn wordt beheerd door een derde partij in volledige overeenstemming met Richtlijn (Eu) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 betreffende de bescherming van personen die schendingen van het recht van de Unie melden, evenals de Duitse wet inzake de bescherming van klokkenluiders (Hinweisgeberschutzgesetz - HinSchG).

Hoe verstuur je een rapport op de juiste manier?

  • Stuur altijd correcte informatie
  • Wees zo specifiek mogelijk - beschrijf de situatie en de betrokken personen in detail
  • Voeg indien nodig bijlagen toe

U kunt hier toegang krijgen tot het meldingssysteem:

Toegang tot het systeem activeren

 

COMPLIANCE

CONTACTEN

 

Hulplijn voor naleving door derden Telefoon:
+4928239464577

E-mail naar Compliance Officer:
[email protected]

De Kässbohrer Hulplijn voor naleving is niet bedoeld voor dringende service- of klachtenverzoeken.

Voor alle verzoeken om ondersteuning, klachten en informatie kunt u contact met ons opnemen via [email protected]