Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 25 maja 2018

Kaessbohrer Sales GmBH („nas”, „my” lub „nasz”) prowadzi witrynę internetową www.kaessbohrer.com („Usługa”).

Niniejsza strona informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania z naszej Usługi i wyborów, które zostały powiązane z tymi danymi.

Wykorzystujemy Twoje dane w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z tymi zasadami. O ile nie określono inaczej w niniejszych Zasadach prywatności, terminy użyte w niniejszej Polityce prywatności mają takie samo znaczenie jak w naszych Warunkach korzystania z usługi, dostępnych na stronie www.kaessbohrer.com

Definicje

Usługa to strona internetowa www.kaessbohrer.com obsługiwana przez Kaessbohrer Sales GmBH

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają dane dotyczące żyjącej osoby, która może zostać zidentyfikowana na podstawie tych danych (lub z tych i innych informacji będących w naszym posiadaniu lub mogących wejść w nasze posiadanie).

Dane użytkowania

Dane dotyczące użytkowania to dane zbierane automatycznie, wygenerowane przez korzystanie z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (np.: czas trwania wizyty na stronie).

Pliki cookie

Pliki cookie to małe fragmenty danych przechowywane na urządzeniu (komputerze lub urządzeniu mobilnym).

Administrator danych

Administrator danych oznacza osobę fizyczną lub prawną, która (samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami) ustala, do jakich celów i w jaki sposób dane osobowe są lub mają być przetwarzane.

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności jesteśmy Administratorem Twoich Danych osobowych.

Podmiot przetwarzający dane (lub Usługodawcy)

Podmiot przetwarzający dane (lub Usługodawca) oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Administratora danych.

Możemy korzystać z usług różnych usługodawców, aby efektywniej przetwarzać dane.

Osoba, której dane dotyczą (lub Użytkownik)

Osobą, której dane dotyczą jest każda żywa osoba, która korzysta z naszej Usługi i jest przedmiotem Danych osobowych.

Gromadzenie i wykorzystanie informacji

Gromadzimy kilka różnych rodzajów informacji dla różnych celów, aby zapewnić i ulepszyć naszą Usługę.

Rodzaje zbieranych danych

Dane osobowe

Gdy korzystasz z naszej Usługi, możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych umożliwiających ustalenie tożsamości, a które pozwalają na skontaktowanie się z Tobą lub na zidentyfikowanie Ciebie („Dane osobowe”). Dane umożliwiające ustalenie tożsamości mogą obejmować, ale nie są ograniczone do:

 • Adres e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • Adres, województwo, kod pocztowy, miasto
 • Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania

Możemy wykorzystywać Twoje Dane osobowe do kontaktowania się z Tobą za pośrednictwem newsletterów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą Cię zainteresować. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas jakichkolwiek lub wszystkich tych informacji, korzystając z linka do anulowania subskrypcji lub instrukcji podanych w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail.

Dane użytkowania

Możemy również zbierać informacje o tym, w jaki sposób uzyskujesz dostęp do Usługi i w jaki sposób z niej korzystasz („Dane o użytkowaniu”). Dane dotyczące użytkowania mogą zawierać informacje, takie jak Protokół internetowy Twojego komputera (np.: adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszej usługi, które odwiedzasz, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Śledzenie danych cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić aktywność w naszej usłudze i przechowywać określone informacje.

Pliki cookie to pliki zawierające niewielką ilość danych, które mogą zawierać anonimowy unikatowy identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki ze strony internetowej i są przechowywane na urządzeniu. Wykorzystywane są również technologie śledzenia, takie jak beacony, znaczniki i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi.

Możesz nakazać przeglądarce, aby odrzuciła wszystkie pliki cookie lub informowała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jednakże, jeśli nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi.

Przykłady plików cookie, których używamy:

 • Pliki cookie sesji. Używamy plików cookie sesji w celu obsługi naszej Usługi.
 • Pliki cookie preferencji. Używamy plików cookie preferencji, aby zapamiętać Twoje preferencje i różne ustawienia.
 • Pliki cookie bezpieczeństwa. Używamy plików cookie bezpieczeństwa w celach bezpieczeństwa.
   

Wykorzystanie danych

Kaessbohrer Sales GmBH wykorzystuje zebrane dane do różnych celów:

 • Aby zapewnić i obsługiwać naszą Usługę
 • Aby powiadomić Cię o zmianach w naszej Usłudze
 • Aby umożliwić ci udział w interaktywnych funkcjach naszej Usługi, gdy zdecydujesz się to zrobić
 • Aby zapewnić obsługę klienta
 • Aby zebrać analizy lub cenne informacje, abyśmy mogli ulepszyć naszą Usługę
 • Aby monitorować korzystanie z naszej Usługi
 • Aby wykrywać problemy techniczne, zapobiegać im i je rozwiązywać
 • Aby dostarczać aktualności, oferty specjalne i ogólne informacje o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy, podobnych do tych, które już kupiłeś, lub o które zapytałeś, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji
   

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ramach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR)

Jeśli pochodzisz z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), podstawa prawna Kaessbohrer Sales GmBH do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce prywatności zależy od Danych osobowych, które zbieramy, oraz od konkretnego kontekstu, w którym je zbieramy.

Kaessbohrer Sales GmBH może przetwarzać dane osobowe, ponieważ:

 • Musimy zawrzeć z tobą umowę
 • Otrzymaliśmy od Ciebie pozwolenie
 • Przetwarzanie leży w naszym prawowitym interesie i nie jest ono nadrzędne wobec Twoich praw
 • Aby postępować zgodnie z prawem
   

Przechowywanie danych

Kaessbohrer Sales GmBH zachowa Twoje Dane osobowe tylko na tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Zachowamy i wykorzystamy Twoje Dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (np. jeśli będziemy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Kaessbohrer Sales GmBH zachowa również Dane użytkowania dla celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są z reguły przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te służą do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do zachowania tych danych przez dłuższy czas.

Transfer danych

Twoje informacje, w tym Dane osobowe, mogą być przesyłane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza państwem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Jeśli znajdujesz się poza granicami Niemiec i zdecydujesz się przekazać nam informacje, pamiętaj, że przekazujemy dane, w tym Dane osobowe, do Niemiec i tam je przetwarzamy.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, po której następuje przekazanie takich informacji, oznacza zgodę na to przeniesienie.

Kaessbohrer Sales GmBH podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że ​​Twoje Dane są traktowane w sposób bezpieczny i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazywanie Twoich Danych osobowych nie będzie miało miejsca w organizacji lub kraju, o ile nie są wdrożone odpowiednie kontrole, w tym zabezpieczenia Twoich danych i innych danych osobowych.

Ujawnianie danych

Ujawnienie w celu egzekwowania prawa

W pewnych okolicznościach Kaessbohrer Sales GmBH może być zobowiązany do ujawnienia Twoich Danych osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania władz publicznych (np.: sądu lub agencji rządowej).

Wymogi prawne

Kaessbohrer Sales GmBH może ujawnić Twoje Dane osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne:

 • Aby spełnić prawne zobowiązanie
 • Aby chronić i bronić praw lub własności Kaessbohrer Sales GmBH
 • Aby zapobiec lub zbadać ewentualne działanie bezprawne w związku z Usługą
 • W celu ochrony osobistego bezpieczeństwa użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 • Aby chronić przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych jest dla nas ważne, ale pamiętajmy, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne sposoby ochrony Twoich Danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Twoje prawa do ochrony danych w ramach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR)

Jeżeli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), masz pewne prawa do ochrony danych. Kaessbohrer Sales GmBH dąży do podjęcia uzasadnionych kroków w celu umożliwienia poprawy, zmiany, usunięcia lub ograniczenia wykorzystania Twoich Danych osobowych.

Jeśli chcesz być informowany o tym, jakie dane osobowe przechowujemy na Twój temat i jeśli chcesz je usunąć z naszych systemów, skontaktuj się z nami.

W pewnych okolicznościach masz następujące prawa do ochrony danych:

Prawo dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które mamy na Twój temat. Ilekroć jest to możliwe, możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zaktualizować je lub zażądać ich usunięcia bezpośrednio w części ustawień konta. Jeśli nie możesz samodzielnie wykonać tych czynności, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli Ci pomóc.

Prawo do sprostowania. Masz prawo do poprawienia swoich danych, jeśli informacje te są niedokładne lub niekompletne.

Prawo do sprzeciwu. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich Danych osobowych.

Prawo ograniczenia. Masz prawo poprosić o ograniczenie przetwarzania Twoich Danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do otrzymania kopii informacji, które posiadamy na Twój temat w uporządkowanym, czytelnym dla komputera i powszechnie używanym formacie.

Prawo do wycofania zgody. Masz również prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, z której Kaessbohrer Sales GmBH korzystał w celu przetwarzania Twoich Danych osobowych.

Pamiętaj, że przed udzieleniem odpowiedzi na takie prośby możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości.

Masz prawo do złożenia skargi do Organów Ochrony Danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem Twoich Danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi Organami Ochrony Danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Usługodawcy

Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie w celu usprawnienia naszej Usługi („Usługodawcy”), świadczenia Usługi w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy w analizie sposobu korzystania z naszej Usługi.

Te osoby trzecie mają dostęp do Twoich Danych osobowych wyłącznie w celu wykonania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ani niewykorzystywania ich w żadnym innym celu.

Analityka

Możemy używać zewnętrznych Usługodawców w celu monitorowania i analizy korzystania z naszej Usługi.

Google Analytics

Google Analytics to usługa analizy sieci oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch w witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Te dane są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystać zebrane dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.

Możesz zrezygnować z udostępniania swojej aktywności Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek nie pozwala skryptowi java Google Analytics (ga.js, analytics.js i dc.js) na dzielenie się informacjami na temat aktywności odwiedzin z Google Analytics.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad zachowania prywatności w Google, odwiedź stronę internetową z Zasadami Prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Remarketing behawioralny

Kaessbohrer Sales GmBH używa usług remarketingowych do reklamowania się na stronach internetowych osób trzecich po odwiedzeniu naszej Usługi. My oraz nasi zewnętrzni dostawcy stosujemy pliki cookie w celu informowania, optymalizowania i wyświetlania reklam w oparciu o wcześniejsze wizyty w naszej usłudze.

Google AdWords

Usługa remarketingowa Google AdWords jest świadczona przez Google Inc.

Możesz zrezygnować z Google Analytics dla reklam graficznych i dostosować reklamy graficzne Google, odwiedzając stronę ustawień reklam Google: http://www.google.com/settings/ads

Google zaleca również zainstalowanie dodatku przeglądarki Google Analytics Opt-Out - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - w przeglądarce internetowej. Dodatek do przeglądarki Google Analytics Opt-out zapewnia odwiedzającym możliwość zapobiegania gromadzeniu i wykorzystywaniu ich danych przez Google Analytics.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad zachowania prywatności w Google, odwiedź stronę internetową z Zasadami Prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Usługa Twitter Remarketing jest świadczona przez Twitter Inc.

Możesz zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach na Twitterze, postępując zgodnie z ich instrukcjami: https://support.twitter.com/articles/20170405

Możesz dowiedzieć się więcej o praktykach i polityce prywatności Twittera, odwiedzając ich stronę Polityki prywatności: https://twitter.com/privacy

Serwis remarketingowy Facebook jest dostarczany przez Facebook Inc.

Możesz dowiedzieć się więcej o reklamach opartych na zainteresowaniach z Facebooka, odwiedzając tę ​​stronę: https://www.facebook.com/help/164968693837950

Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach Facebooka, postępuj zgodnie z instrukcjami z Facebooka: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook przestrzega Zasad Samoregulacji Internetowych Reklam Behawioralnych ustanowionych przez Digital Advertising Alliance. Możesz także zrezygnować z Facebooka i innych uczestniczących firm za pośrednictwem Digital Advertising Alliance w USA http://www.aboutads.info/choices/ , Digital Advertising Alliance of Canada w Kanadzie http://youradchoices.ca/ lub Europejskiego Interaktywnego Porozumienia w sprawie Reklamy Cyfrowej w Europie http://www.youronlinechoices.eu/ lub zrezygnować, korzystając z ustawień urządzenia mobilnego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności na Facebooku, odwiedź Politykę Danych na Facebooku: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Linki do innych stron

Nasza Usługa może zawierać linki do innych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz link osoby trzeciej, zostaniesz przekierowany do strony tej osoby trzeciej. Zdecydowanie zalecamy przejrzenie Polityki prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki stron lub usług osób trzecich.

Prywatność dzieci

Nasza usługa nie jest adresowana do osób w wieku poniżej 18 lat („Dzieci”).

Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam Dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy Dane osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Powiadomimy Cię e-mailem i/lub wyraźnym powiadomieniem o naszej usłudze, zanim zmiana zacznie obowiązywać i zaktualizujemy „datę wejścia w życie” na początku niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe zapoznawanie się z niniejszą Polityką prywatności na wypadek jakichkolwiek zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności wchodzą w życie po zamieszczeniu ich na tej stronie.

Kontakt

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami: